REGULAMIN

        REGULAMIN  :

1.  Osoba wypożyczająca ma obowiązek zapoznania się ze stanem technicznym sprzętu. Klient otrzymuje sprzęt sprawny, który jest własnością wypożyczalni.

2.  Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego użytkowania sprzętu. Osoba wypożyczająca użytkuje go na własną odpowiedzialność.

3. Sprzęt wypożyczany jest za kaucją i na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem tj. dowód osobisty lub paszport.

4. Klient oświadcza, że posiada stosowną wiedzę i umiejętności pozwalające na bezpieczne użytkowanie wypożyczonego sprzętu oraz będzie go używał w sposób  prawidłowy oraz zgodny z jego przeznaczeniem.

5. Cena za wypożyczenie liczona jest za 1 dzień – ( tj. zwrot tego samego dnia przed zamknięciem wypożyczalni ). W przypadku wypożyczenia na dobę cena ulega zmianie – dopłata 10zł do każdej sztuki sprzętu.

6. Podczas wypożyczania zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest ewentualnym zabezpieczeniem części wartości sprzętu dla wypożyczalni w przypadku  wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży, zgubienia lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu. Klient zobowiązuje sie do uregulowania należności w cenie katalogowej za uszkodzony,skradziony lub zgubiony sprzęt.

7. Opłatę za wypożyczenie następuje z góry w momencie wypożyczania. Za oddanie sprzętu przed terminem nie zwracamy opłaty

8. Klient wyraża zgodę na obciążenie go dodatkową opłatą w wysokości 20 zł w przypadku zwrotu sprzętu mokrego lub zabrudzonego.

9. Wypożyczalnia posiada markowy sprzęt. Zdjęcia sprzętu w ofercie mogą się rożnić od stanu faktycznego.

10. Twoje dane będą przetwarzane w celu zawarcia umowy najmu sprzętu górskiego lub turystycznego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.                 6 ust.1 lit. a) RODO, tj. wcześniejsze wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz art. 6 ust. 2 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.

11. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Twoich danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres, nr telefonu, e-mail).

12. Odbiór sprzętu odbywa się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

12. Dowóz sprzętu na terenie Zakopanego i okolic następuje za dodatkową opłatą, 

13.Wraz z podpisaniem umowy Klient zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu wypożyczalni oraz wszystkich jego podpunktów.

14.Wypożyczający zobowiązuje się do zwrotu sprzętu w stanie nie uszkodzonym i czystym – za
oddanie sprzętu brudnego dopłata 20 zł a za uszkodzenie, doliczona będzie kwota katalogowej ceny uszkodzonej rzeczy.